• مديريت سايت
  هيچ گونه حمايتي از صنايع توليدي و تبديلي نمي شود/هميشه دوست داشتم اشتغالزائي كنم
  اعلام آمادگي گروه‌هاي جهادي براي اعزام در شرايط بحران
  همزمان با دهه مبارك فجر
  افتتاح 12 طرح اقتصاد مقاومتي در استان زنجان
  اقتصاد مقاومتي
  هيچ گونه حمايتي از صنايع توليدي و تبديلي نمي شود/هميشه دوست داشتم اشتغالزائي كنم
  جوان كار آفرين خدابنده اي با گلايه از عدم حمايت دولت از صنايع تبديلي تصريح كرد: دولت علي رغم شعار دادن از توليد ...
  اردوهاي جهادي
  محروميت زدايي
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان