۱۳۹۷/۰۲/۰۵ - ۱۶:۲۸
احداث ۸ واحد مسکونی آپارتمان برای زلزله زدگان.
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - ۱۲:۱۰
۴۰ گروه جهادي در اردوهاي جهادي نوروز ۹۷ فعاليت دارند
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۰
۴۰ گروه جهادي فعاليت و خدمات رساني مي كنند

تازه ها