اردوهای جهادی

تجلیل تعدادی از گروه های جهادی شاخص و فعال

تجلیل تعدادی از گروه های جهادی شاخص و فعال در پیشگیری و مبارزه با ویروس منحوس کرونا با حضور دکتر زهرایی

برگزاری چهارمین اجلاس عمومی مجمع جهادگران استان زنجان با حضور دکتر زهرایی

برگزاری چهارمین اجلاس عمومی مجمع جهادگران استان زنجان با حضور دکتر زهرایی، بررسی مسائل و مطالبات گروه های جهادی و پاسخ به سوالات