۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۱
ماموریت گروه جهادی حیدریون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان که در روز جمعه ۶/۱۰/۹۸ واقع در شهرستان ماهنشان – شهر دندی – بخش انگوران – روستای محروم کاکا متشکل ازاعضای ذیل به منطقه مورد اشاره اعزام گردید:
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۰:۲۶
با حضو ارکان شورای جهادی شهرستان ها و تعداد از صاحبنظران
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ - ۱۶:۲۸
احداث ۸ واحد مسکونی آپارتمان برای زلزله زدگان.
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - ۱۲:۱۰
۴۰ گروه جهادي در اردوهاي جهادي نوروز ۹۷ فعاليت دارند
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۰
۴۰ گروه جهادي فعاليت و خدمات رساني مي كنند

تازه ها