اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۲:۲۰
هنوز هم اسم زرگرلر بازار زنجان می آید یاد تکاپوی بازار و صدای وجد آور طلاهای زر در ذهن آدم تجلی میابد. در بازار زرگرلر زنجان در کنار طلا و زرمیتوان و هنر را هم یافت!

اردوهای جهادی

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۱
ماموریت گروه جهادی حیدریون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان که در روز جمعه ۶/۱۰/۹۸ واقع در شهرستان ماهنشان – شهر دندی – بخش انگوران – روستای محروم کاکا متشکل ازاعضای ذیل به منطقه مورد اشاره اعزام گردید:

تازه ها